Začetna stran

Filatelistično društvo Idrija
Ustanovljeno 9. avgusta 1949

Novice  Glasilo Obeležja Fotogalerija Karikature
Društvo
Kontakt
Povezave
ProdajaNovice 2014

30.10.2014 -  Članek v Obzorju št.13 (str. 19), glasilu občine Idrija: 65 let Filatelističnega društva Idrija (avtor: Niko Jereb)

Dne 9. avgusta 1949 je bil v prostorih prve slovenske realke v Idriji ustanovni zbor Filatelističnega društva Idrija. Postali smo  prvo tovrstno društvo na Primorskem in peto v Sloveniji. Petinšestdeset let smo aktivni, prav toliko let se vrstijo redni tedenski sestanki. Priznano se  uvrščamo med najboljša filatelistična društva v državi, saj smo pri ocenjevanju pogostoma dosegali najvišje uvrstitve.

Naše osrednje delo je popularizacija tehniške, kulturne in naravne dediščine idrijsko-cerkljanskega območja z društvenimi filatelističnimi obeležji. Kar 106 smo jih izdali. Botrovali smo tudi trinajstim izdajam poštnih vrednotnic rednega programa Pošte Slovenije, ki so bile predstavljene na slovesnih promocijah. Najbolj odmevna je bila serija z motivi idrijskih čipk na dvajsetih znamkah! Od leta 1988 izdajamo društveno glasilo Filatelist, kar je  redkost med društvi. Poudariti pa moramo, da je izdajanje poštno-filatelističnih obeležij povsem odvisno od finančnih sredstev, ki jih nam uspe zbrati. Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali, predvsem Občini Idrija, ki nam vseskozi stoji ob strani in Gimnaziji Jurija Vege, ki nam brezplačno nudi prostore v stari osnovni šoli. 

Mnogi člani so za svoje delo in sodelovanje na mednarodnih razstavah prejeli številna visoka priznanja in medalje. Prav tako društvo, ki je med drugim prejelo tudi najvišje priznanje Občine Idrija. Ob našem prazniku si želimo nadaljnjih uspehov in okrepitev društva z novimi člani, predvsem mladimi. Posebej tem velja sporočilo: tudi filatelija surfa po internetu!

15.10.2014– Nakup lastne domene www.filatelija-fd-idrija.si in prenos spletne strani na novega gostitelja.

Zaradi vprašljivosti nadaljnjega gostovanja naše spletne strani pri našem dosedanjem sponzorju ICRA (Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija) je UO FD Idrija na sestanku dne 08.10.2014 na predlog  Srečka Kogoja, zadolženega za spletno stran društva, sprejel sklep o nakupu lastne domene in o prenosu spletne strani na novega gostitelja, to je FZS (Filatelistična zveza Slovenije). Projekt nakupa in aktivacije domene ter prenosa spletne strani  k novemu gostitelju je bil zaključen dne 15.10.2014. Za pomoč pri realizaciji tega projekta se še posebej zahvaljujemo podpredsedniku FZS g. Igorju Pircu.   (Srečko)

3.8.2014– Dopolnitev in posodobitev spletne strani FD Idrija

Naša spletna stran od danes naprej omogoča ogled vseh Poštnih žigov FD Idrija. Od ustanovitve do danes je naše društvo oblikovalo ali sodelovalo pri oblikovanju 97 poštnih žigov. Od tega je 92 priložnostnih,  trije so strojni, dva pa sta ilustrirana. Z današnjo objavo  poštnih žigov na svoji spletni strani je FD Idrija verjetno edino filatelistično društvo v Sloveniji, ki omogoča ogled vseh svojih društvenih obeležij in 
kataloga društvenih izdaj na svetovnem spletu. Objava žigov na spletni strani je bila vsebinsko, tehnično in časovno zahtevna in  brez sodelovanja našega tajnika Ljuba Ukmarja in njegovih evidenc ne bi bila mogoča. Posodobljena je bila tudi vstopna stran in stran društvenih obeležij. (Srečko)

20.6.2014Festival idrijske čipke (FIČ)  

7.6.2014 Skupščina Filatelistične zveze Slovenije (FZS)

Konec leta 2013 je bilo v FZS včlanjenih 28 društev, ki so imela skupno okrog 800 članov. Na skupščini je bil med drugim soglasno sprejet nov Statut FZS. Za razliko od starega je novi Statut usklajen z veljavno zakonodajo in sodobno prakso. Po novem se Skupščina imenuje  Zbor članov. Zaradi preobremenjenosti je bil sprejet tudi odstop dolgoletnega funkcionarja FZS g. Roberta Jordana tako s funkcije glavnega blagajnika FZS kot s funkcije člana IO FZS. Za člana IO FZS je bil na njegovo mesto izvoljen Peter Kramar, Društvo zbiralcev Sciurus, Radovljica, funkcija glavnega blagajnika pa je ostala odprta. Po Pravilniku o ocenjevanju aktivnosti društev je bilo priznanje za 1. mesto podeljeno FD Ljubljana in FD Maribor. Skupščina tudi poziva vse svoje člane k aktivnejšemu delovanju. Pobude lahko posredujete na tajnik@fzs.si., prispevke za glasilo NOVA FILATELIJA pa na bojan.bracic@triera.net. Na skupščini je bilo prisotnih 21 od skupno 34 delegatov. Delegat FD Idrija je bil Srečko Kogoj. Zapisnik skupščine lahko preberete tukaj. (Srečko)

18.5.2014Redni letni občni zbor FD Idrija

28.3.2014Predstavitev nove poštne znamke "Turizem - Idrija - Razgledi po stoletjih preteklosti" na idrijskem gradu Gewerkenegg.

Novice  2013
Novice  2012
 

©FD Idrija 2009: Vse pravice pridržane